Poseta gradonačelnika Užica MTK Metal-komercu

U okviru programa "100 dana u 100 firmi", gradonačelnik Užica je posetio MTK Metal-komerc. Osnovni cilj programa je unapređenje saradnje između privrednika i javnih institucija u Užicu. Shodno tome, planirano je da najviši rukovodioci grada Užica u prvih 100 dana vlasti posete 100 privatnih firmi koje posluju na teritoriji grada Užica i na taj način se bliže upoznaju sa potrebama i problemima privatnog sektora. Kroz direktan razgovor, na licu mesta, sa poslodavcima, koji su svakako nosilac razvoja lokalne zajednice, definisaće se načini na koje lokalna samouprava može pružiti konkretnu podršku privatnom sektoru. Rezultat programa biće izrađena detaljna analiza potreba, kako velikih, tako i manjih privrednih subjekata i definisane mere za unapređenje poslovnog ambijenta u gradu Užicu.